34th Annual Meeting of ESHRE

Termín: 1.-4. července 2018

Místo: Barcelona, Španělsko

28. sympozium asistované reprodukce

Termín: 13.-14. listopadu 2018

Místo: Hotel International, Brno